Navodila za kreiranje objav

Datum: 10.7.2018

Osnovna navodila:

 • Datoteke z rezultati (povsod, kjer so te velike tabele), obvezno objavljajte kot priloge!
 • Datoteke z novicami uvažajte! Preden uvozite Word dokument s končnico DOC ga odprite in shranite v obliki DOCX. Nato ga šele lahko uvozite.
 • Morebitnih praznih datotek in predlog, kjer ne gre za dejanske rezultate, ne objavljajte. Prav tako ne objavljamo razpisov npr. vabila na turnirje. Pri novicah res samo tiste, kjer piše v naslovu datoteke »novica«.

Dodaj nov prispevek ‹ ŠAHOVSKO DRUŠTVO KRKA NOVO MESTO — WordPress - Mozilla Firefox

Uvažanje DOCX datotek

Dodajanje prilog

Pri uvažanju DOCX datoteke je treba v spodnjem oknu pritisniti gumb »Insert into editor«.

Dodaj nov prispevek ‹ ŠAHOVSKO DRUŠTVO KRKA NOVO MESTO — WordPress - Mozilla Firefox

Več datotek lahko združite v eno objavo, in sicer:

 • Vse turnirje Dolenjske kadetske lige (DKL) enega šolskega leta in končne rezultate. Objavi dajte naslov »Dolenjska kadetska liga v šolskem letu …«.
 • Vse društvene turnirje enega koledarskega leta (hitropotezni in pospešeni). Objavi dajte naslov »Društveni turnirji leta ….«.
 • Vse turnirje DŠI enega leta. Objavi dajte naslov »Delavske športne igre leta …«.
 • Vse turnirje šahovske šole enega šolskega leta. Objavi dajte naslov »Turnirji šahovske šle v šolskem letu …«.

Pazite le, da jih dodajate v pravem vrstnem redu:

 • Od 1. do npr. 10. turnirja po vrsti.
 • Najprej pomladanski in nato jesenski del.
 • Skupne oz. končne rezultate date lahko na prvo mesto.

Pri vsaki objavi obvezno naredite naslednje:

 • Datum objave naj bo nastavljen na datum igranja zadnjega turnirja, če je več datotek oz. na datum zadnjega igralnega dne turnirja, če je turnir trajal več dni
 • Dodajte vse meta podatke (TAG-e), kot je to opredeljeno v priloženem dokumentu »Klasificiranje vsebin«
 • Objavi dodajte ustrezno kategorijo, kot je navedeno v dokumentu za »Klasificiranje vsebin«

Druge morebitne težave:

 • Če opazite, da se kje kakšne datoteke ponavljajo, jih preskočite in mi to sporočite.
 • Če pri dodajanju datotek v objavo naletite na datoteko, ki ni DOC format (npr. Excel), datoteko najprej pretvorite v PDF in šele nato uvozite.
 • Morebitne ZIP datoteke ignorirajte.

Postopek dodajanja priloge v objavo:

V urejevalniku se pojavi koda v obliki, kot jo kaže naslednja slika:

Nato samo še uredimo podatke o objavi in prispevek objavimo.

Urejanje datuma objave:

Obrazec najprej zahteva mesec (glej 07-Jul), potem dan in nazadnje leto. Čas ni pomemben in lahko pustite takšnega kot ga ponudi.

Seznam vseh vsebin za prenos

Datum: 10.7.2018

 • Skenirani dokumenti od leta 1946 – 2001
 • Rezultati v elektronski obliki (Word datoteke): letniki 2002 – 2017
 • Novice, ki so bile objavljene na portalu šahovskega društva (HTML oblika na spletnem naslovu: http://www.sahovsko-drustvo-nm.si/
 • Fotografije: 2006 – 2015 (se še dokončno odločimo, kako bomo uredili ta del)