Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je na Javnem razpisu​ ​Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018, pridobila sofinanciranje projekta z naslovom​ ​Digitalizacija šahovskega društva. V projekt, katerega vodilni partner je Fakulteta za organizacijske študije,​ ​so vključeni študentje iz različnih visokošolskih zavodov po Sloveniji in ​strokovni sodelavec iz​ ​ne​gospodarskega sektorja, in sicer iz Šahovskega​ ​društv​a​ Krka Novo mesto.

Namen izvedbe projekta je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem​, izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolsk​ega​ zavod​a​ z negospodarstvom bo 6 ​vključenih ​študentov pridobilo konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem. Mladi bodo razvijali znanja, potrebna za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej, razvijali bodo podjetnost in ustvarjalnost. Z navedenimi aktivnostmi se bodo študenti opremili s kompetencami, potrebnimi za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela.

Prispevek na FOŠ: http://www.fos-unm.si/si/novice/?id=6279.