DŠI šah pomlad 2019

Prispevek na spletni strani Zavoda Novo mesto: https://sport.znm.si/home/document/docid/12203?back=/